Algemene Voorwaarden

1. 10-Strippenkaart

1.a. De 10-strippenkaart is 5 maanden geldig, gerekend vanaf de eerste les. De verloopdatum staat op de factuur. De schoolvakanties regio Noord worden in deze geldigheidsduur niet meegerekend. Strippenkaarten aangeschaft in bijvoorbeeld april, zullen dus pas ergens in oktober of november aflopen, afhankelijk van de lengte van de zomerstop. 
1.b. Bij verhindering of ziekte van de leerling dient de les uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les afgezegd te worden, anders telt deze les als afgenomen. 
1.c. Restitutie van (een deel van) een strippenkaart is niet mogelijk. 
1.d. Lessen die door de docent worden afgezegd worden niet in rekening gebracht. 
1.e. Het lesgeld wordt aan het begin van de lesperiode gefactureerd via e-mail en dient binnen 14 dagen van de factuurdatum betaald te worden. Betaling in termijnen is niet mogelijk. 

2. Losse lessen

2.a. Losse lessen worden per les afgesproken tussen de leerling en de docent. 
2.b. Lessen die niet of later dan 48 uur voor aanvang van de les worden afgezegd, tellen als afgenomen en worden in rekening gebracht. 
2.c. Lessen die afgezegd worden door de docent worden niet in rekening gebracht. 
2.d. De afgenomen lessen worden aan het eind van iedere maand per e-mail gefactureerd. De factuur dient binnen 14 dagen van de factuurdatum betaald te worden. 

3. Actie 

3.a. De actie “5 lessen met 15% korting OF een gratis proefles” is geldig tot juni 2022. 
3.b. Bij aanschaf van de 5 lessen met korting, moeten de lessen voor de start van de zomervakantie regio Noord afgenomen worden (16 juli 2022) 
3.c. Een leerling kan niet zowel een gratis proefles als 5 lessen met korting afnemen. 
3.d. De voorwaarden 1.b. t/m 1.e zijn van toepassing op de 5 lessen met korting.